Contact Us

แนะนำติชม ข่าวเด็ด!

เพื่อให้ ข่าวเด็ด! ได้พัฒนาการบริการ และคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น 
คุณสามารถให้คำแนะนำ หรือติชมบริการต่างๆ ของ ข่าวเด็ด! โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ค่ะ

**แจ้งการละเมิดสิทธิหรือความไม่เหมาะสมของเนื้อหา**

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

โทร : +6697-020-3940
อีเมล์ : support@kawded.com
เว็บไซต์ : http://www.kawded.com
Facebook : http://www.facebook.com/kawded